OŚRODKA ZDROWIA w RATOSZYNIE od 1 kwietnia


Szanowni Pacjenci!

Od 1 kwietnia 2019 roku świadczenia medyczne w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ zapisanych do Ośrodka Zdrowia
w Ratoszynie będą udzielane nadal w siedzibie podmiotu leczniczego TMJ NZOZ SEMPER w Lublinie przy ulicy Relaksowej 27/U1 oraz w ramach wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich oraz położnej w domu pacjenta. Wówczas nie wymaga to składania dodatkowych deklaracji.

Dotychczasowa działalność  lecznicza w filii podmiotu leczniczego jakim jest OŚRODEK ZDROWIA w RATOSZYNIE od 1 kwietnia stała się niemożliwa z przyczyn od nas niezależnych.

Rejestracja na poradę lekarską na wyznaczona godzinę tak jak do tej pory telefonicznie 81 829 30 52 lub 81 563 37 07 – PRZYCHODNIA RODZINNA w LUBLINIE lub w domu pacjenta po wcześniejszym umówieniu.

Jednakże pacjenci, którzy nie skorzystają z takiej formy opieki  mogą zapisać  się do dowolnej placówki medycznej świadczącej usługi podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie informacje dostępne są w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Ratoszynie do końca marca lub na stronie internetowej www.nzozsemper.pl

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy ale takie zakończenie działalności Ośrodka Zdrowia w Ratoszynie zostało wymuszone przez władze Gminy Chodel.

Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz personel Ośrodka Zdrowia